Spesialrådgiver/advokat Anja Steinfeldt-Reisse og spesialrådgiver Åslaug Magnusson, som representerte Spekter på høringen i familie- og kulturkomiteen, påpekte at loven i for sterk grad legger til grunn at opphaver er den svake part.

- Realiteten for Spekters medlemmer er annerledes. Opphaverne er gjennomgående organisert i sterke fagforeninger, som Spekter har tariffavtaler med, sa Magnusson.

Hun understreket at stadig flere i tillegg er representert av agenter/management, slik at de i praksis har dobbel representasjon. Spekter mener derfor reguleringene i den nye åndsverksloven må reflektere denne virkeligheten, og det gjør lovforslaget i for liten grad.

Steinfeldt-Reisse gikk gjennom de delene av lovforslaget som slår spesielt uheldig ut for Spekters medlemmer.

Forslag til ny åndsverklov var på høring første gang høsten 2016. Siden har loven vært debattert kraftig, og endelig komitebehandling i Stortinget ble utsatt til nå. Spekters innspill til familie- og kulturkomitè bygde denne gang på det samme som ble spilt inn i forrige høringsrunde i komiteen.  

Se høringsinspillet fra Spekter på Stortingets Nett-TV: