Forhandlingsresultatet innebærer at alle lønnstillegg til Legeforeningens medlemmer i helseforetakene i år er fordelt sentralt. Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i år.

Med virkning fra 1. januar 2019, gis følgende generelle tillegg:

  • Medisinstudenter med lisens, kr 14 000
  • Turnusleger/LiS1, kr 17 800
  • Leger i spesialisering kat. A, kr 17 800
  • Leger i spesialisering kat. B, kr 18 500
  • Leger i spesialisering kat. C, kr 24 500
  • Leger i spesialisering kat. D, kr 26 500
  • Legespesialist, kr 27 000
  • Overleger, kr 30 200

Medlemmer av Legeforeningen i lederstilling med økonomi- og personalansvar som ikke deltar i vaktordning gis et tillegg på 3,2 %.

Leger i vaktordning med totallønnsavtale gis et tillegg på 3,2 %.

Medisinstudenter uten lisens hvor det lokalt er avtalt egne lønnssatser i særavtale eller B-del, gis generelt tillegg tilsvarende medisinstudenter med lisens med mindre annet er avtalt lokalt. Øvrige medisinstudenter uten lisens som driver annet enn legearbeid lønnes som tilsvarende yrkesgruppe.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen gis et tillegg på kr 26 500.

Last ned protokollen her: Protokoll 2019 Den norske legeforening (PDF, 115KB).

Lovisenberg diakonale sykehus

For medlemmer av Legeforeningen ved Lovisenberg sykehus, fastsettes de generelle tilleggene med utgangspunkt i de generelle tilleggene som er avtalt for helseforetakene. Det skal sikres en samlet prosentvis lønnsutvikling som i helseforetakene. Det skal legges til grunn tilsvarende prioritering mellom gruppene som i helseforetakene. Det gjennomføres ikke ordinære lokale forhandlinger ved Lovisenberg diakonale sykehus i år.

Martina Hansens Hospital

På Martina Hansens Hospital skal alle lønnstillegg for Legeforeningens medlemmer forhandles lokalt. Fristen for å komme til enighet er mandag 20. mai.