Løsningen innebærer en kombinasjon av generelle lønnstillegg og økning av tillegg for vakttjeneste på ubekvemme arbeidstider.