Avtalen omfatter blant annet tiltak for å bidra til skape mer heltid, flere læreplasser og den har satt fokus på utdanning og kompetanse. - Samarbeidet har vært en styrke for Spekter og helseforetakene, og det betyr mye for utvikling av arbeidslivet og sykehusene, sa Wikdahl.

Samarbeidet skal nå videreføres inn i en ny tid. På sykehuskonferansen pekte Wikdahl på at det til nå har vært mulig å håndtere endringer innenfor spillereglene som er utviklet fra 1900-tallet til i dag.  Nå står vi overfor den 4. industrielle revolusjon, med digitalisering, dramatisk raskere endringstakt og global konkurranse. Det utfordrer oss til å tilegne oss ny digital kompetanse og mestre arbeidsverktøy som er en naturlig følge av denne utviklingen.

– Mange voksne trenger fornyet kompetanse for å mestre arbeidsoppgavene framover. Mens vi tidligere har vært opptatt av å skape stillingstrygghet, må vi nå i større grad skape kompetansetrygghet for den enkelte arbeidstaker. Dette må være en viktig del av diskusjonen i både trepartssamarbeidet og i topartssamarbeidet i den enkelte virksomhet, og Spekter ser frem til å samarbeide med Fagforbundet om dette, avsluttet Wikdahl.