Saken der Norsk Sykepleierforbund (NSF) saksøkte Spekter/Ahus, handlet om hvorvidt arbeidsgiver kan tilby enkeltarbeidstakere en administrativ godtgjøring som er gunstigere enn overenskomsten for arbeid på lørdag/søndag. NSF mente det var tariffstridig å inngå slike avtaler med den enkelte, og at slik avtale må inngås med NSFs tillitsvalgte.

- Vi er tilfreds med at Arbeidsretten gir Spekter medhold i at arbeidsgiver har rett til gi sine ansatte bedre betingelser enn tariffavtalen, både når det gjelder  lønnsmessige tillegg, ekstra fri eller lengre permisjoner uten å be tillitsvalgte om godkjenning. Arbeidsgiver kan ikke være avskåret fra å bruke lønn som virkemiddel når driftsmessige eller individuelle hensyn krever det, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Les dommene i fulltekst her

Dom i sak mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter/Ahus

Dom i sak mellom LO Stat/Norsk Jernbaneforbund og Spekter/Mantena