Bratten understreker at Hovedavtalen er en bærebjelke i den norske samarbeidsmodellen.

- Vi skal være stolte av at vi som parter opp gjennom årene har bidratt med arbeidsfred og få streiker, noe som har vært viktig for norsk konkurranseevne. Vi har bidratt med en inntektspolitikk, som har ført til at vi har hatt økonomisk vekst i år etter år. Det har igjen gjort det mulig å finansiere verdens beste velferdsstat. Vi har også utviklet et arbeidsliv hvor ansattes medvirkning og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte har stått sentralt – til beste både for arbeidstakerne og virksomheten, sier Bratten.  

Spekter mener tiden er inne for å forsterke Hovedavtalens innhold når det gjelder bærekraft og miljø.

- Det er vanskelig å se for seg en større utfordring for Norges videre utvikling enn å finne løsninger som er bærekraftige for klima og miljø. Derfor mener vi det er klokt å tydeliggjøre bestemmelsene rundt dette, og vi håper hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden er enig med oss , sier Bratten.

Hovedavtaleforhandlingene skjer hvert fjerde år. Spekter har Hovedavtale med LO, UNIO, Akademikerne, SAN og YS.