Spekter sendte i går en henvendelse  til fagforeningene med forslag om å gjenoppta forhandlingene for å få avsluttet streiken i Akasia som har pågått siden 5. mai.

Spekter har først og fremst foreslått at partene gjør det samme i Akasia som man har gjort i en rekke andre virksomheter, nemlig å avtale en midlertidig innskuddspensjonsordning som kan reforhandles når det er avklart hvordan de fremtidige tjenestepensjonsordningene blir.

-Siden fagforeningene har inngått avtale om slike midlertidige pensjonsordninger i andre virksomheter, er det uforståelig at de ikke kan gjøre det samme i Akasia. Vi er også villig til å vurdere at arbeidsgiver kan overta deler av arbeidstakernes andel av pensjonskostnadene ved en slik løsning, samt å forbedre elementene knyttet til blant annet uførepensjon, sier Bratten.

Spekter har alternativt foreslått at Akasia oppretter en egen pensjonskasse med ytelsespensjon for de som var ansatt da barnehagene ble overført til Akasia. Disse kan da velge om de vil forbli i innskuddspensjonsordningen, eller gå over til ytelsespensjon.

- LO har som kjent stevnet Akasia for Arbeidsretten, fordi LO mener de ansatte hadde rett til en ytelsesbasert pensjonsordning da Akasia overtok barnehagene. For å komme dem i møte, tilbyr vi nå å etablere en ytelsesordning for de som var tilsatt på dette tidspunktet. Da har de fått innfridd dette kravet, sier Bratten.

Les Spekters tilbud her