Utvalget skal blant annet gjennomgå eksisterende rammeverk og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig for dagens og fremtidens arbeidsliv.

Arbeidet igangsettes denne høsten, og utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2021.

Utvalget ledes av Jan Fougner, advokat Oslo

Øvrige medlemmer:

Øyvind Rongevær, utredningsleder (HMS) Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Ørnulf Kastet, advokat Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad
Henrik Dahle, fagsjef/advokat Unio, Bærum
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef Akademikerne, Oslo
Silje Stadheim Almestrand, advokat Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Gry Brandshaug Dale, advokat KS Kommunesektorens organisasjon, Bærum
Elin Spjelkavik, direktør juridiske tjenester Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
Kristin Juliussen, analyse- og utredningsdirektør Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo
Karen Modesta Olsen, professor, Bergen
Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen
Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo

Du kan lese mer om utvalget her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-fremtidens-arbeidsliv/id2666279/