Spekter viste til at alle prognoser tyder på at det vil være armod nok til alle i helse- og omsorgssektoren fremover.
- Det er positivt at regjeringen legger til rette for økt bruk av private aktører. Dermed kan flere bidra til å løse oppgavene, og det vil stimulere til innovasjoner og nytenkning, sa Larsen. 

Spekter mener også det er bra at regjeringen vil utrede en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene.
- Dette vil gi likere konkurranseforhold mellom private og offentlige i helsemarkedet, og bidra til å balansere forholdet mellom offentlig og private bedre, sa Larsen.