Finansminister Siv Jensen inviterte i dag arbeidslivets organisasjoner til et møte for å diskutere produktivitetskommisjonens første rapport.

-Spekter er alltid innstilt på å bidra i debatten om hvordan vi kan utvikle velferd, samfunns- og arbeidsliv. Produktivitetskommisjonen peker på at mer hensiktsmessige løsninger knyttet til blant annet utdanning, pensjon og arbeidstid er avgjørende for produktivitetsvekst. Det er naturlig at dette temaet også diskuteres i trepartssamarbeidet fremover, sier Bratten.

I møtet tok Bratten til orde for at rapporten også bør legges på bordet i arbeidslivspolitisk råd. Hun trakk også spesielt frem behovet for at regjeringen nå tar initiativ til at det utvikles pensjonssystemer som sikrer større grad av mobilitet av arbeidskraft mellom sektorene. Hun oppfordret samtidig om at de offentlige tjenestepensjonsordningene blir endret, slik at hele pensjonsreformen kan gjennomføres for hele arbeidslivet.

Videre påpekte hun at det blir avgjørende at arbeidstidsutvalget nå følger opp produktivitetskommisjonens vurderinger, og kommer med forslag til moderne og fremtidsrettede arbeidstidsregler.

Kommisjonen skriver blant annet at arbeidstidsreguleringer, enten de er lovfestede eller tariffestede, kan begrense muligheten for fleksibel bruk av arbeidskraften og effektiv utnyttelse av infrastruktur og utstyr.

Les også Spekters førstereaksjon på produktivitetskommisjonens rapport