Bratten slår fast at regjeringen har lyttet til Spekters innspill, og mener lovforslaget er fremtidsrettet og i tråd med behovene til et moderne arbeidsliv.

-Arbeidskraften utgjør en mye større rikdom enn oljen noen gang kommer til å gjøre. For å sikre økonomisk verdiskapning og en bærekraftig og robust velferdsstat fremover, er det helt avgjørende at vi har en arbeidsmiljølov med arbeidstidsbestemmelser som i størst mulig grad er tilpasset både den enkeltes og virksomhetenes behov. Med dagens forslag til endringer, setter regjeringen kursen i riktig retning, sier Bratten.

Viktige justeringer i arbeidstidsreglene

- Spekter har fått gehør for å åpne for 12,5 timers vakter etter avtale med lokal tillitsvalgt. Det vil kunne bidra til mindre helgearbeid per ansatt, bedre kontinuitet for driften, flere heltidsstillinger og mer tilpassede arbeidsplaner til hver medarbeider, sier Bratten.

Arbeids­givers mulighet til ensidig å sette opp en vakt på ni timer videreføres. Etter avtale med den enkelte ansatte kan vaktlengden være opp til ti timer, mens det etter avtale med lokal tillitsvalgt kan settes opp vakter på inntil 12,5 timer. I dag er maksimal vaktlengde 12 timer, og da etter avtale med Arbeidstilsynet.

Spekter er også enig i de foreslåtte justeringene av hvilke aktører som kan fastsette hvordan arbeidstiden skal fordeles.

-Det er bra at flere arbeidstidsordninger enn i dag skal kunne avtales mellom de aktørene som kjenner virksomheten best – nemlig arbeidsgivere og arbeids­takeren/tillitsvalgte i ­virksomheten, fremfor aktører som ligger langt utenfor virksomheten, sier Bratten.

Åpner for å organisere søndagsarbeidet annerledes

Regjeringen foreslår også at arbeidsgiver skal kunne avtale søndagsarbeid flere søndager på rad enn i dag med den enkelte arbeidstaker, likevel slik at minst hver sjette søndag er fri. I dag må minst hver tredje søndag være fri. Det er altså ikke foreslått endringer i hvor mange søndager i året en ansatt kan jobbe, men søndagsarbeidet kan organiseres annerledes.

Fjerner kollektiv søksmålsrett

Spekter er også tilfreds med at regjeringen foreslår å fjerne den kollektive søksmålsretten som innebærer at fagforeningene kan reise sak mot arbeidsgivere hvis de mener det foreligger ulovlig innleie av ansatte. 

- Spekter er opptatt av et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Men vi har hele tiden ment at den kollektive søksmålsretten strider mot grunnleggende rettsprinsipper. Derfor er det positivt at den fjernes, sier Bratten.

Spekter vil nå gå grundig gjennom lovforslaget og gi innspill til Stortingsbehandlingen.