Regjeringen foreslår nå å gjøre unntak fra lovverket slik at ukrainske flyktninger kan komme raskere i arbeid i Norge – bl.a. som bussjåfører. Dette er i tråd med Spekters forslag, som ble tatt opp i regjeringens kontaktutvalg.

Regjeringen ønsker å få flere ukrainske flyktninger raskere ut i arbeid, og har ulike forslag til tiltak for å oppnå dette ut på høring.

– Det er stor mangel på bussjåfører i Norge, noe Spekter også nylig påpekte da arbeidsminister Tonje Brenna og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var med oss på besøk til Vy Buss i Eidsvoll. Der fikk statsrådene førstehånds kjennskap til utfordringene i bussbransjen og også ulike tiltak som kan bidra til å få flere bussjåfører i arbeid, sier Stende.

Fristen for å avgi høring rundt forslagene gikk ut 31. januar, og Spekter som i sin høringsuttalelse støttet de aktuelle forslagene til tiltak, håper på en rask saksbehandling, slik at unntakene fra lovverkene kan gjøres gjeldene snarest mulig.

Les hele Spekters høringsuttalelse her (PDF, 136KB)