Kulturinstitusjoner kan nå fylle halvparten av salens kapasitet om det er flere enn 200 deltakere til stede, med inntil 1500 deltakere på innendørs arrangementer, og 3000 deltakere på utendørs arrangementer. Regjeringen legger til grunn at publikum skal deles i kohorter på inntil 200 personer, og at kohortene skal holdes på to meters avstand til enhver tid med tilgang på egne toaletter, garderober og serveringsfasiliteter.

Noen av Spekters medlemmer får dermed en gledelig mulighet til å samle flere. Andre, slik som Oslo konserthus, en av hovedstadens storstuer med 1400 seter, har ikke mulighet til å invitere flere enn 200 personer om de strenge kohortreguleringene skal legges til grunn.

- Spekter har i vår dialog med myndighetene den siste uken vært helt tydelige på at det nå er på tide med mer forholdsmessige smitteverntiltak fremfor den sjablonmessige likebehandlingen en svært mangfoldig sektor så langt har blitt utsatt for. Vi har tidligere lagt vekt på hvilke begrensninger kohortinndeling av publikum betyr for våre medlemmer, sier Larsen.

Strengere enn FHIs anbefaling

Spekter registrerer at regjeringen har lagt til grunn en strengere innstramming enn anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. I det faglige beslutningsgrunnlaget fra helsemyndighetene fremgår det at Folkehelseinstituttet har foreslått bruk av 50 prosent av salgskapasiteten med inntil 1500 publikummere, men uten en kohortinndeling slik regjeringen nå besluttet. Helsedirektoratet anbefaler imidlertid at regjeringen samtidig som det åpnes for flere deltakere, bruker kohortinndeling, og begrunner blant annet dette med at kohortinndeling er et lite inngripende og føre-var tiltak.

- De reaksjonene vi har fått fra våre medlemmer og andre aktører i kultursektoren, tyder på at kohortinndelingen og den strenge reguleringen som legges til grunn er et inngripende tiltak. Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer Spekter at kulturmedlemmene blir vist større tillit. Vi håper derfor at regjeringen raskt tar initiativ til reelle prosesser med oss i utformingen av regelverket, for å sikre en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene, avslutter Larsen.