Spekter vil på Sykepleierdagen også takke Norsk Sykepleierforbund for konstruktiv dialog og godt partssamarbeid. Vi ønsker lykke til med markeringen av dagen landet rundt.