Spekter hadde ingen krav til endring i arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalen med Legeforeningen, men tilbød at denne skulle videreføres uendret.

-Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.

Spekter og helseforetakene ønsker blant annet å utrede sammen med Legeforeningen hvordan sykehuslegenes arbeidstidsordninger kan organiseres med utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, men er selvsagt også åpne for andre prosesser.

- Sykehusene vil uansett videreføre arbeidet med å sikre et godt og forsvarlig pasienttilbud og samtidig gode, forutsigbare og trygge arbeidstidsordninger for både leger og andre medarbeidere -  og selvsagt med fortsatt tett medvirkning fra de tillitsvalgte, sier Bratten.

I tillegg til at tariffavtalen opprettholdes uendret, har Rikslønnsnemnda i tråd med sin praksis fastsatt et lønnsoppgjør på 2,4 prosent fra den dagen arbeidet ble gjenopptatt (12. oktober).

Les kjennelsen her

Les også:

Kan ikke si ja til Legeforeningens krav

Dette tilbød Spekter for å løse streiken

Ingen løsning i sykehusstreiken etter tvungen mekling

Legene får generøse motytelser for sine vakter

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikter ved graviditet

Beklagelig sykehusstreik