Sykehusutvalget, som utvalget blir kalt, ble oppnevnt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag og skal ledes av Jon Magnussen. Han er professor i helseøkonomi ved NTNU i Trondheim.

I mandatet går det frem at utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og foretaksmodellen. Regjeringen presiserer samtidig at utvalget skal basere sine vurderinger på fortsatt statlig eierskap. Mer detaljert skal utvalget bl.a. vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg, samt se på lederstrukturen i sykehusene.

Utvalget er sammensatt med representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, brukerorganisasjoner, forskning, politikk og samfunnsliv, samt fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal legge fram sin tilråding innen 31. mars 2023.

Les mer om utvalget her

Medlemmer av utvalget:

 • Jon Magnussen, professor, Trondheim (leder)
 • Birgit Abelsen, professor, Alta
 • Bjørnar Allgot, pensjonist, Oslo
 • Sissel Viola Alterskjær, sykepleier, Rana
 • Trude Basso, overlege, Trondheim
 • Ståle Ørstavik Clementsen, overlege, Oslo
 • Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, Røyrvik
 • Anne Enger, pensjonist, Moss
 • Anne Sissel Faugstad, spesialrådgiver, Bergen
 • Geir Petter Isaksen, pensjonist, Nordre Follo
 • Janne Johnsen, daglig leder, Stavanger
 • Kjartan Aarstad Olafsson, fastlege, Kinn
 • Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør, Lindesnes
 • Sissel Merete Skoghaug, nestleder forbundsstyre, Hvaler
 • Kari Sønderland, pensjonist, Oslo
 • Thor Arne Thorkildsen, ambulansearbeider, Kristiansand
 • Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum.