Utvalget som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ved statsråd Ola Borten Moe, har fått i oppdrag å utrede hvordan regjeringen og partene i arbeidslivet sammen kan finne gode metoder og tiltak til en fremtidig kompetansereform.

Utvalget, som skal ledes av tidligere konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandzæg, er bredt sammensatt med representanter fra arbeidslivets parter.

Utvalgets mandat er å utrede følgende punkter:

  • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge
  • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive muligheter for utdanning og kompetanseutvikling av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
  • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning
  • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
  • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Utvalget skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024.

Les mer i pressemelding fra regjeringen: