For å hjelpe de som vurderer å søke arrangerer Spekter onsdag 13. september et seminar der temaet er hvordan man søker om midler til slike kurs, som for øvrig heter Kompetansepluss (tidligere BKA).

I seminaret går representanter fra Kompetanse Norge i gjennom hva Kompetansepluss er, og hvordan man rent praktisk går fram for å søke om midler. I tillegg vil det være innledere fra tre medlemsvirksomheter som har gjennomført slike kurs (Oslo universitetssykehus, Posten og Nettbuss).

Se programmet og meld deg på her: Kompetansepluss - Spekterseminar 13. september

 

Å forbedre de ansattes grunnleggende ferdigheter er i mange sammenhenger viktig for å få mer produktive ansatte, og det forbedrer forutsetningene den enkelte har for å kunne står lengre i arbeid.

Kompetanse Norge lyser ut hele 200 millioner kroner som skal gå til slike kurs i grunnleggende ferdigheter, så det er gode muligheter for å få midler til kurs i virksomhetene.

Det er imidlertid viktig at man er klar over kriteriene som gjelder, at man treffer med målgruppen og at man finner de riktige tilbyderne av kurs. Samarbeid med tillitsvalgte er også viktig. Alt dette vil bli gjennomgått i seminaret, samtidig som det også vil være en erfaringsutveksling med de som tidligere har gjennomført slike kurs.

Les mer hos Kompetanse Norge: 

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring
Tid for å plusse på kompetansen

Om Kompetansepluss:

  • Kompetansepluss, tidligere BKA og BKF, er en tilskuddsordning for kurs i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen og i frivilligheten. Den skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Over 60.000 voksne i Norge har så langt fått glede av ordningen, både i arbeidslivet og i frivilligheten.
  • Både virksomheter, tilbydere av kurs og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.
  • Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.
  • Sju millioner kroner er i år øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.
  • Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. Kompetanse Norges visjon er en offensiv kompetansepolitikk som bidrar til at færrest mulig står utenfor arbeids- og samfunnsliv.
  • Søknadsfristen er 13. november. Det kan søkes via nettsidene til Kompetanse Norge.