Han ga tilhørerne en forsmak på hva arbeidsgiverne kan forvente når de skal ansette fremtidens arbeidstakere.

I en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Nyhaug svarer 9 av 10 at ungdom er mer bortskjemte enn for 30 års siden. Også ungdommen i denne undersøkelsen mente det samme.

- Siden disse ungdommene ikke levde for 30 år siden skyldes deres holdninger trolig at de gjennom hele oppveksten er blitt fortalt at de er bortskjemte, påpekte Nyhaug.

Dagens ungdom er gjennom hele oppveksten blitt fortalt hvor store muligheter de har som vokser opp i Norge. Dette gjør at de opplever press på at de ikke kan mislykkes. Mange av disse vil i stor grad ha fokus på å velge det trygge, og derfor vil de foretrekke store kjente virksomheter som arbeidsgivere.

- Jeg blir irritert når jeg ser medieoppslag om at dagens ungdom er mer bortskjemte og uhøflige enn tidligere. Ungdom er mindre bortskjemt i dag enn tidligere, sa Ole Petter Nyhaug til forsamlingen.

Nyhaug viste blant annet til at han i sin første jobb kunne kjøpe en leilighet for mindre enn hva han tjente i årslønn. I dag koster en tilsvarende leilighet i hovedstaden rundt 2,5 millioner kroner og det er det relativt få nyutdannede som tjener. Han mente derfor det er vanskelig å se at dagens ungdom er mer bortskjemte enn tidligere.

Nyhaug har delt inn fremtidens arbeidstakere i fem ulike grupper eller trender. Han kaller disse for Generasjon SeMeg, Generasjon Kontroll, Generasjon Ekte, Generasjon MeWe og Generasjon BYOD.