De foreslåtte justeringene ser ut til å være i tråd med de innspillene Spekter har fremmet overfor Finansdepartementet.  

- Det er spesielt gledelig at reglene som gjelder for transportselskapene blir utsatt frem til 1. juli 2019, slik at de får tid til å utforme nye billettordninger, sier Carlsen.

Regelendringene må behandles politisk

Finansdepartementet opplyser til Spekter at selve saken nå er til behandling i regjeringen. Deretter skal den oversendes Stortinget for behandling. Det foreligger derfor ennå ingen skriftlig orientering fra Finansdepartementet. Vi må derfor ta forbehold om Regjeringens endelige forslag og Stortingets behandling. 

Slik blir de nye reglene

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet har bekreftet overfor Spekter at følgende justeringer vil bli foreslått:

  • Øvre beløpsgrense for samlet personalrabatt i et arbeidsforhold økes fra 7 000 til 8 000 kroner.
  • Man fjerner begrensningen om at rabatten ikke kan overstige 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.
  • Grensen for skattefrie gaver økes fra 1 000 til 2 000 kroner.
  • Personalrabatt og gave kan kombineres for samme vare/tjeneste, slik at samlet skattefritt beløp blir 10 000 kroner. Merk imidlertid at arbeidsgiver i slike tilfeller ikke kan gi andre gaver uten å oppgi dem til beskatning, med mindre det gjelder gaver av såkalt «ubetydelig verdi». Eksempler på gaver med «ubetydelig verdi» kan være markedsføringsmateriell som paraplyer etc.
  • Regjeringen utsetter iverksettelse av nye regler for fribilletter i transportbransjen fram til 1. juli 2019. Det betyr at man kan bruke utstedte periodebilletter ut juni 2019 uten skatteplikt. Deretter må man gå over til ovennevnte regler.  Fra 1. juli 2019 kan man få utstedt fribillett etter beløpsgrensene nevnt her.

Reglene for innrapportering er så langt vi vet ikke foreslått endret fra de opprinnelige reglene, som kan leses her