Påmelding og nærmere informasjon om frokostmøtet finner du her.

Næringslivets Sikkerhetsråd er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av stifterne.

NSR arbeider gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. NSR gir råd om sikkerhetstiltak mot industrispionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet ol.