Det er utarbeidet en veileder, som forhåpentligvis vil gi en økt bevissthet rundt trusselen.

Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere.

Målet er at den skal bidra til å sette private og offentlige virksomheter bedre i stand til å foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

 

 

Veilederen kan lastes ned hos Næringslivets sikkerhetsråd.

Kriminalitet i og mot næringslivet blir også tema på Sikkerhetskonferansen 2018 som arrangeres 20. september i regi av Næringslivets sikkerhetsråd.

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011, i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan. Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett.  

Les mer om dette hos Næringslivets sikkerhetsråd