Bratten oppfordret til å sette de ideologiske kjepphestene i stallen, og finne pragmatiske politiske løsninger for å sikre velferdstilbud av høy kvalitet fremover.

- Det er ingen tvil om at det er det offentliges oppgave å sørge for velferdstjenestene. Det bør ikke hindre at seriøse private aktører, som er en del av det organiserte arbeidslivet og sikrer ordnede forhold for sine ansatte, kan bidra med å levere dem, sa Bratten.

På møtet deltok blant andre tidligere SV-statsråd Øystein Djupedal, som fortalte om hvordan han og finansminister Siv Jensen fra Frp i 2003 la ideologien til side og fant fram til en pragmatisk enighet om barnehageforliket.

-Min oppfordring er at flere politikere gjør som Djupedal og Jensen – tenker nytt og ikke lar ideologi stoppe fornuftige politiske beslutninger, sa Bratten.

Hun slo fast at for å løse morgendagens velferdsoppgaver best mulig, er det avgjørende at både private og offentlige aktører bidrar.

Lanserte magasin

For å bidra til å avlive noen av mytene som er forsøkt skapt om private aktører, har Spekter utarbeidet et magasin med reportasjer fra flere medlemsvirksomheter. Magasinet vil kunne bidra til å nyansere debatten rundt de privates rolle i velferds-Norge.

-Våre medlemmer er ansvarlige arbeidsgivere, som skaper mye god velferd og er sitt samfunnsansvar bevisst. At de også tjener penger, er avgjørende for at de fortsatt skal kunne utvikle selskapene, kunne satse på kvalitet og innovasjon og sikre trygge arbeidsplasser, sa Bratten.

Hun påpekte at med de utfordringene helse- og omsorgssektoren står foran, er det behov for at også private er villig til å ta risiko og satse penger på å bidra til utvikling, innovasjon og tjenester med høy kvalitet.

- Så er det selvsagt ikke slik at alle private er mer effektive, eller at alle offentlige er sendrektige og uten evne til endring og innovasjon. Det er heller ikke slik at private kommersielle leverandører er kyniske, og kun drives av profitt, mens private ideelle og offentlige leverandører kun drives av høyverdige verdier. Poenger er at et mangfold av tilbydere bidrar til at man utvikle tjenestene, lære av hverandre og løse velferdsoppgavene slik at hver anvendte krone kommer best mulig til nytte, sa Bratten.

Les magasinet «Samfunnsansvar og pragmatisme»

Se frokostmøtet her: