Tid: onsdag 1. februar kl. 9.00-11.00.
Sted: Nationaltheatret møtesenter, Oslo.
Påmelding innen mandag 23. januar

Lurer du også på hva som er siste nytt om fjernarbeid – fra EU og i Norge? Hva skjer med arbeidsgivers styringsrett og retten til ikke å være tilgjengelig? Kan dette være et tema å samarbeide om for det norske arbeidslivet?
Nå kan du få en faglig oppdatering fra sentrale aktører. Det vil også bli tid til spørsmål og diskusjon.

Siste nytt om forhandlingene i EU

  • Arbeids- og sosialråd Kristina Jullum Hagen, ved den norske EU-delegasjonen, orienterer om det som skjer i EU og relevansen for norsk arbeidsliv.
  • Generalsekretær Valeria Ronzitti i SGI Europe forteller om hvordan arbeidslivets parter i EU jobber på vegne av norske interesser.
  • Jeanette Grenfors, leder av Social Affairs Board i SGI Europe, og ekspert på internasjonale arbeidslivsspørsmål i Sveriges Kommuner og Regioner (SKR) har ferske nyheter fra forhandlingene om mulig nytt EU-direktiv.
  • Statssekretær Maria S Walberg vil orientere om hva som er viktig for Norge relatert til arbeidslivsspørsmål i EU generelt, og angående fjernarbeid spesielt. NHO og fagbevegelsen er invitert til å kommentere.

Samarbeid i EU for norske interesser

SGI Europe Norge inviterer til samtale om hvordan arbeidslivets parter i Norge kan samarbeide om fjernarbeid og retten til å koble av (‘right to disconnect’).

Seminaret er åpent for alle som er interessert i å lære mer om EUs utvikling av arbeidslivspolitikken , med særlig fokus på fjernarbeid – og hvordan arbeidslivets parter kan samarbeide overfor EU. Det vil være mulighet for spørsmål og diskusjon underveis.

Les mer om seminaret her:

SGI Europe logo

SGI Europe Norge er del av den europeiske sosiale dialogen. I SGI Europe samles arbeidslivsaktører som leverer tjenester av allmenn interesse.
Den norske seksjonens medlemmer er Spekter, KS, Samfunnsbedriftene og Staten v/KDD.
Les mer om SGI Europe her.