Norge og EU har et mål om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. Klimagevinsten er beregnet blant annet i Klimakur 2030. Som hovedregel viser imidlertid analysene kun klimagassutslipp fra drivstoff. Skal vi forstå den totale klimaeffekten må vi også se på bygging og vedlikehold av infrastruktur og kjøretøy. Dette kalles en livsløpsanalyse.

Asplan Viak, ett av Norges fremste miljø innen livsløpsanalyser, har laget en rapport om den totale klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo–Bergen mot 2050.

Om innlederne:

Kristine Bjordal fra Asplan Viak resultatene. Medforfatter Linda Ager-Wick Ellingsen fra TØI er også tilgjengelig for spørsmål.

Direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet, Anita Skauge, holder innlegg, og det blir samtale med stortingsrepresentant for Senterpartiet Bengt Fasteraune og styreleder i Jernbanealliansen Tonje Orsten Kristiansen.

Det blir mulighet for skriftlige spørsmål fra publikum. 

Om Jernbanealliansen

Jernbanealliansen består av Arbeidsgiverforeningen Spekter, arbeidstakerorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Mer informasjon finner du her