Du kan se opptak av samtalen med Anne-Kari Bratten her: Morgenkaffe med Anne-Kari Bratten

Morgenkaffen er også tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin.

Temauke med ledelse i fokus 

Gnist er en temauke med ledelse i fokus. Emne for årets uke er «Friksjon». Under Gnist inviterer Norges ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn håndterer spenning, splittelse og konflikt. 

Gnist har som ambisjon å være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Her kan du velge hva du ønsker å delta på helt etter egen interesse. Alle aktiviteter er gratis. 

Se også Morgenkaffe med Spektermedlem Bane NORs styreleder Cato Hellesjø  

Du kan også se opptak av samtalen med Spektermedlem Bane NORs styreleder Cato Hellesjø, som gir sine refleksjoner om ledelse her: Morgenkaffe med Cato Hellesjø