I tillegg til å forsvare arbeidslinjen og viktigheten av at flest mulig er i jobb - både for egen del og for samfunnet, påpekte hun at bedriftene allerede gjør veldig mye for å tilrettelegge slik at flest mulig får anledning til jobbe.

Som et av de viktigste tiltakene for å gjøre flere kvalifisert for en jobb, pekte Bratten bl.a. på behovet for at utdanningene blir bedre tilpasset arbeidslivet, og at man må tillegge den kvalifiseringen som foregår på arbeidsplassen mer vekt.

Hun var også opptatt av at vi må starte mye tidligere med å fange opp elever som sliter på skolen for å unngå at de faller fra senere i utdanningsløpet.

Se hele opptaket her: Dagens lunsj med DNs kommentator Anita Hoemsnes: Er arbeidslinjen blitt ond, eller er folk flest noen latsabber?