I dag ble partene i arbeidslivet og regjeringen enige om å fornye samfunnskontrakten for flere læreplasser (PDF, 112KB) frem til 2026.

- Vi håper Samfunnskontrakten for flere læreplasser kan bidra til at flere fullfører videregående opplæring. Dermed får også arbeidslivet bedre tilgang på den kompetansen og arbeidskraften det er behov for fremover, sier Bratten.

Ifølge SSBs framskrivninger vil det mangle inntil 90 000 fagarbeidere i 2035, dersom ikke andelen som fullfører fag- og yrkesopplæringen øker. En av de største hindringene for økt gjennomføring er mangelen på læreplasser. Dette ønsker partene i samfunnskontrakten å bidra til å øke.

Målet med samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Dette målet skal nås gjennom to hovedstrategier; For det første skal man videreutvikle lokalt og regionalt arbeid for å skaffe flere læreplasser. For det andre forplikter partene i arbeidslivet seg til å sette i gang tiltak på eget initiativ. 

Stort engasjement for lærlinger i Spektervirksomhetene

Spekter arrangerer årlig Møteplass lærebedrift for medlemsvirksomhetene. Møteplassen retter seg mot virksomheter som har behov for fagarbeiderkompetanse og skal bidra til at flere tilbyr læreplasser. Mange av medlemsvirksomhetene har et høyt engasjement for å utdanne gode fagarbeidere, og de oppgir å ha gode erfaringer som lærebedrift.

Siden den første samfunnskontrakten har det vært en vesentlig økning av lærlinger innen alle sektorer i Spekter-området. I løpet av høsten 2021, vil Spekter gjennomføre en lærlingeundersøkelse blant våre medlemmer for å kartlegge utviklingen.