En omfattende utredningsprosess med ekstern kvalitetssikring ble fullført under den rødgrønne regjeringen. Både fagetat, kvalitetssikrere og næringslivet var enig om at terminalen burde ligge sør for byen, men den forrige regjeringen ville likevel utsette saken og utrede enda mer.

-Infrastrukturen må bygges der etterspørselen finnes, derfor har Spekter tatt til orde for at en ny og effektiv terminal må legges sør for Trondheim (link til innspill). Nå ligger det godt til rette for overføring av gods fra vei til jernbane, sier Larsen.

 Terminalen vil bli etablert enten på Søberg i Melhus kommune eller på Torgård i Trondheim kommune. Stedene ligger relativt nær hverandre, og sør for byen, hvor tyngdepunktet av godsvirksomhetene befinner seg.

Les regjeringens pressemelding her 

Les omtale hos jernbaneverket her