Vinterkonferansen samler over 200 ledere fra Spekters medlemsvirksomheter. Et av temaene på årets konferanse er behovet for omstilling, og hvordan det kommer til å prege Spekters medlemsvirksomheter i årene fremover.

Utviklingen i norsk økonomi og kravet til omstilling som en følge av dette, vil sette ledelse og medvirkningssystemene på nye prøver.

- Ingen av de omstillingsprosesser jeg har vært vitne til de siste 20-30 årene hadde vært mulig å få til uten medvirkning og medbestemmelse og samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. Lederne har ansvar for å sette seg inn i de formelle spillereglene i avtaleverket. Nøyaktig det samme ansvaret har de tillitsvalgte.  Etter min erfaring er de beste tillitsvalgte de som har satt seg grundig inn i spillereglene, sa Bratten.

Bruk konfrontasjon konstruktivt

Samarbeid med de tillitsvalgte er en naturlig del av det norske lederskapet, både i topartssamarbeidet i den enkelte virksomhet og i det overordnede trepartssamarbeidet mellom myndighetene og arbeidslivsorganisasjonene.

I Spekters medlemsbedrifter er det lange tradisjoner for brede medvirkningssystemer. Samtidig skal man ikke være redd for konfrontasjoner, påpekte Bratten.

- Konfrontasjoner er helt ok i norsk arbeidsliv – så lenge man kommer videre, og bruker konfrontasjonen til noe konstruktivt. Profesjonelle tillitsvalgte tør å si fra- dersom de mener du som leder har tatt en uklok beslutning. Sånn skal det være. Det er ikke farlig å være uenige. Samtidig må dere som ledere huske at ledertrøyen ikke er på deling, og at den skal bæres med klokskap og fornuft, sa Bratten.