Gjerding understreker at rentenedsettelsen med all tydelighet viser alvoret i den økonomiske situasjonen vi på kort sikt kan komme inn i som følge av oljeprisfallet.

- Det er nå viktig at alle som tar beslutninger som påvirker norsk økonomi tar inn over seg de nye økonomiske utsiktene. Dette gjelder også partene som har ansvar for inntektspolitikken, sier Gjerding.

Norges Banks nye anslag kan hentes her