Dalseide har vært mekler hos riksmekleren siden 2004, og riksmekler siden 1. september 2013. Han døde søndag 10. juni, 65 år gammel.

- Jeg kjente Dalseide som en svært kunnskapsrik og samfunnsengasjert mann med en genuin interesse for arbeidslivets utfordringer. Personlig vil jeg savne de gode og tillitsfulle diskusjonene vi hadde, og også hans mange betraktninger og anekdoter rundt ulike samfunnsspørsmål. I dag går våre tanker først og fremst til Dalseides etterlatte, nære venner og kollegaer, sier Bratten.

Felles nekrolog fra Spekter og LO Stat (publisert i Dagsavisen og Aftenposten)

Av Eivind Gran og Lise Olsen, nestledere i LO Stat, Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter og Stein Gjerding, sjeføkonom/direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Riksmekler Nils Terje Dalseide døde 10. juni, bare 65 år gammel. Ved Nils Dalseides altfor tidlige bortgang har norsk arbeidsliv mistet en av sine nestorer. Nils Dalseide bekledde en av den norske samarbeidsmodellens viktigste posisjoner. Han ble mekler i 2004, og Riksmekler i 2013. LO Stat og Spekter har gjentatte ganger måttet møte opp på Riksmeklers kontor for å la oss lose gjennom krevende diskusjoner under Dalseides myndige, men svært så humørfylte ledelse.

I den norske modellen slutter både arbeidsgiversiden og fagbevegelsen opp om meklingsinstituttet.  Vi vil prøve alt vi kan å unngå streik, og ikke minst finne en løsning i frivillighet. LO Stat og Spekter har i Grensen 3 under Nils Dalseides ledelse funnet løsninger på både prinsipielle spørsmål og på andre problemstillinger av stor og av og til litt mindre betydning.

Nils Dalseide var en arbeidsom, kunnskapsrik og ikke minst iherdig mekler. Nesten ingen av hans meklinger endte i streik. Han var kreativ, bestemt og ga seg aldri. Samfunnet har vært spart for mange streiker på grunn av hans iherdige innsats i sene nattetimer.

LO Stat og Spekter har alltid opplevd at Dalseide har respektert oss som parter, våre interesser og våre dilemmaer. Vi har imidlertid aldri vært i tvil om når Dalseide mente vi burde bilegge våre uenigheter og når han mente vi burde se litt mindre prinsipielt og mer løsningsorientert på våre motsetninger. Daleides meklinger var i tillegg alltid preget av anekdoter og morsomme, avvæpnende kommentarer som satte våre tvister i perspektiv, men som mest av alt bidro til at vi senket skuldrene og fant enda flere «leteområder», som han sa.

Vi vil minnes Nils Terje Dalseide med den største respekt, og i dyp takknemlighet for den bistanden han ga oss i mange år. Norsk arbeidsliv har blitt fattigere.