- Spekter hadde ingen krav til endring i legenes tariffavtale i dette lønnsoppgjøret, og vi forbereder oss på å argumentere i Rikslønnsnemnda for at tariffavtalen skal videreføres slik den er i dag, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter mener dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter, og ønsker ikke å begrense denne muligheten, slik Legeforeningen streiket for.

Regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i legestreiken 11.oktober. Da hadde streiken vart i fem uker, og Helsetilsynet slo da fast at de samlede konsekvensene, med et stort omfang av utsettelser av undersøkelser og konsultasjoner, innebar en overhengende risiko for et uforsvarlig tjenestetilbud.

Rikslønnsnemnda fastsetter ny tariffavtale

Rikslønnsnemndas oppgave er å avgjøre hva som skal være tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen og de andre forbundene i Akademikerne. Partene får anledning til å avgi sine synspunkt skriftlig i forkant av nemndsbehandlingen, og vil prosedere sine krav muntlig under selve hovedforhandlingen i Rikslønnsnemnda 9. februar.

- Uansett utfall, vil helseforetakene forholde seg til det Rikslønnsnemnda fastsetter skal være tariffavtale, og vil innrette sin drift etter dette, sier Bratten.