Spekterkonferansen ble avsluttet med debatt og kommentarer fra Civita-leder Kristin Clemet, Agenda-leder Marte Gerhardsen og politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

- Trepartssamarbeidet er viktig for å klare omstillingen i årene som kommer. 500 000 nordmenn skifter jobb hvert år og det er i alles interesse at vi opprettholder et organisert arbeidsliv, sa lederen i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen på Spekterkonferansen.

- Våre naboland har allerede begynt på omstillingen, mens i Norge er vi fortsatt i startgropa, sa Kristin Clemet, leder av Tankesmien Civita, på Spekterkonferansen. Norsk politikere har vært i en unik posisjon. Selv med mye penger tilgjengelig har det likevel vært vanskelig å lage budsjett, påpekte Clemet.