Aftenposten omtalte mandag hvilke familiepolitiske tiltak forskere ved Universitet i Bergen mener kan legge til rett for kvinners karrière og arbeidsdeltagelse. Forslagene inkluderer blant annet skattefritak på vaskehjelp og barnepass utenom normal arbeidstid, og barnehageplass fra barna er ni måneder gamle.

Til avisen sier Bratten hun at hun trodde «karrierekvinnebegrepet» var avgått ved døden, og at pengene må brukes på barnehager, ikke på skatteletter eller subsidier som kommer høyinntektsfolk til gode.

– Hovedmålet må nå være at foreldre deler permisjonen bedre mellom seg - det er bra for å sikre mer likestilling i både familie- og arbeidslivet. På arbeidsplassene må vi være tydeligere på at her hos oss forventer vi at både kvinner og menn tar foreldrepermisjon, og at menn tar ut mer enn minstekvoten, sier Bratten til Aftenposten.

Hun peker også på at vi står overfor massive likestillingsutfordringer i den stadig voksende innvandrerbefolkningen, der mange kvinner er milevis unna økonomisk selvstendighet, og dermed også sosial selvstendighet

Les hele saken i Aftenposten

Kvinner må våge å ta ledersjanser

På kvinnedagen 8. mars, deltok Bratten på Helse- omsorgsdepartementets frokostmøte. Temaet var om det finnes en mannskultur som hindrer rekruttering av toppledere i norsk sykehus.

- Jeg har ikke inntrykk av at det generelt finnes noe glasstak i norske sykehus som hindrer kvinner i å nå frem i lederposisjoner.  Det betyr ikke at det ikke er nødvendig å arbeide særlig med dyktiggjøre kvinner til ledelse fremover. I tillegg må kvinner generelt legge til side ideen om at man må beherske alle sider av en jobb før man søker den, sa Bratten.

Hun viste til at det i AFFs lederundersøkelse, kommer frem at en del kvinner som hopper av lederkarriere verken begrunner dette med familieforpliktelser eller diskriminering. Årsaken skal være at de får for lite igjen for sine anstrengelser.

Bratten understreket at vi har andre og større likestillingsutfordringer enn at andelen kvinnelige ledere i sykehusene er på 40 prosent.

- Det er langt mer alvorlig at nesten fire av ti kvinner jobber deltid og at kontantstøtten, som bidrar til å holde kvinner ute av arbeidslivet, fortsatt består. Jo lavere tilknytning man har til arbeidslivet, dess vanskeligere er det å forsørge seg selv. Man blir mindre aktuell for avansementsmuligheter, og når yrkeskarrieren er over, sitter man igjen med lavere pensjon. Derfor må også foreldrepermisjonen deles bedre, og fedrekvoten må reverseres til 14 uker, påpekte Bratten.

Hun påpekte også at vi står overfor massive likestillingsutfordringer i den stadig voksende innvandrerbefolkningen.

-Blant innvandrerne er mange kvinner er milevis unna økonomisk og sosial selvstendighet. Det er langt mer bekymringsfullt enn om andelen kvinnelige toppledere er 30 eller 50 prosent, sa Bratten.