Bratten deltok i debatt med 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik, leder av Produktivitetskommisjonen Jørn Rattsø og næringslivsleder Trond Mohn om fremtidens arbeidsliv og produktivitet.

Bratten viste til at omfanget av regler, tilsyn, kontroller og revisjoner gjør at ledere i offentlige eide virksomheter må ha stor oppmerksomhet på ikke å gjøre feil.
- Inntrykket fra våre medlemsvirksomheter er at det er et stadig større avviksfokus. Jakten på feil hemmer produktivitet og mulighetene for innovasjon og nytenkning, sa Bratten.

Trepartssamarbeidet er viktig

Hun påpekte videre at trepartssamarbeidet er en av de viktigste faktorene for produktivitet og innovasjon. 

- Trepartssamarbeidet har bidratt til konsensus i reformer som har vært nødvendig for utviklingen av det norske samfunnet og arbeidslivet. Det er avgjørende at vi også videre sikrer felles problemforståelse og oppslutning om endringsbehov, sa Bratten og oppfordret produktivitetskommisjonen til å bidra med fakta og dokumentasjon som kan anvendes i trepartssamarbeidet og i det offentlige ordskiftet.

Vellykket utskilling

Bratten pekte også på at utskilling av virksomheter fra det offentlige i store trekk har vært vellykket.
- Den politiske styrbarheten har ikke blitt svekket, ansatte trives på jobb og mye som tidligere var utgiftsposter på statsbudsjettet har blitt inntektsposter, sa Bratten.

Se opptak fra debatten her: