Spekter har forståelse for at de nye tiltakene vil kunne medføre belastninger for en del av våre medlemsvirksomheter, og understreker at Spekters ledere og rådgivere kan kontaktes når som helst dersom det er behov for å diskuterer særskilte problemstillinger.

Spekter og de andre arbeidsgiverforeningene tok tidligere denne uken opp med regjeringen at det er behov for å redusere perioden arbeidsgiver betaler sykepenger. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen i dag har kommet oss i møte på dette. Arbeidsgiverperioden reduseres nå fra 16 til fem dager.

OVERSIKT OVER NYE KORONATILTAK

Nasjonale tiltak

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

Regionale tiltak

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/

Testregler ved ankomst Norge:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-som-kommer-til-norge-ma-teste-seg-etter-ankomst/id2890574/