Tema for møtet var "Endringer i arbeidsmiljøloven - ideologi uten grunnlag i forskningen?". Bratten debatterte regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven med AP-leder Jonas Gahr Støre og lederen i Delta, Erik Kollerud.

- Dagens arbeidstidsregler hindrer utløsing av arbeidskraft og produktivitet. Disse legger begrensninger for blant annet å få til mer heltid. I tillegg er selve systemet for å etablere arbeidsplaner svært lite produktivt, sa Bratten.

Hun viste til at det fortsatt er for mange som jobber deltid. Hele 40 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene jobber i redusert stilling.

- Det som er gir grunn til optimisme, er at 2/3 av de som jobber deltid sier de kan tenke seg å jobbe mer hvis de får bedre tilpasset arbeidstid. Så arbeidstidsbestemmelsene har stor betydning for arbeidstilbudet, sa Bratten.

- Det som foreslås er stort sett justeringer av hvilke aktører som kan bestemme hva om arbeidstidens lengde og plassering. Noe av det man før har måttet be tillitsvalgte om, skal man nå kunne avtale med den enkelte ansatte, mens noe av det man før måtte be Arbeidstilsynet om skal man nå kunne avtale med lokale tillitsvalgte, påpekte Bratten.

Fast ansettelse må være hovedregel

Bratten understreket for øvrig at Spekter ikke støtter regjeringens forslag om å åpne opp mer for midlertidige ansettelser.

- Spekter mener at hovedregelen skal være fast ansettelse, derfor er noen mindre justeringer i dagens lovverk nok til å dekke behovet for våre virksomheter. Vi mener det bør være en adgang til å ansette midlertidig når virksomheten helt åpenbart står overfor en omstilling der det kort tid ikke vil være behov for samme type eller like mye arbeidskraft, sa Bratten.

70-årsregelen må ikke endres

Bratten viste i debatten også til at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har gått i mot å heve 70-årsgrensen i Arbeidsmiljøloven til 72 eller 75 år.

- Det må kunne gå an å være en varm forsvarer av arbeidslinjen samtidig som man går i mot dette forslaget, sa Bratten. Alle bør sikres en verdig avgang fra arbeidslivet, og en heving av 70-årsgrensen vil vanskeliggjøre dette.