Vestre Viken og NAV Buskerud har med prosjekt Springbrett utviklet en metodikk for arbeidstrening som Spekter har dokumentert.

Alle de som deltok i prosjektet var registrert hos NAV med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne og mange hadde stått uten arbeid i flere år før de deltok i prosjektet. Sommeren 2016 har 12 av disse fått jobb i det ordinære arbeidslivet, mens 36 fremdeles er i arbeidstrening ved Vestre Viken. Noen kjennetegn ved Springbrett-metodikken er at det foretas en grundig utvelgelse av egnede kandidater, NAV og Vestre Viken har inngått et forpliktende og ubyråkratisk samarbeid og deltakerne får gå på en fire ukers skreddersydd kurs før arbeidstreningen starter.

Les mer om Prosjekt Springbrett