De siste ti årene har Norge nytt godt av høy oljepris og billig import. Velferdsnivået har økt betydelig de siste årene, og i en befolkningsundersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Spekter, sier åtte av ti at de forventer samme eller bedre velferdstilbud fremover også . Mange vil også ha det uten å betale mer, jobbe mer eller hente inn flere arbeidsinnvandrere.

Velferd viktigst – tross alt

-Hvis folk tvinges til å velge, prioriterer de likevel velferdstilbudet. Folk vil heller betale mer skatt, eller jobbe mer framfor å redusere velferdstilbudet eller øke egenandelene. Oppslutningene om velferdsstaten er med andre ord god, sa Bratten. 

Hun påpekte at viktige forutsetninger for å kunne sikre et godt velferdstilbud fremover, er at flere jobber heltid, at flere inkluderes i arbeidslivet og at vi klarer å øke produktivitetsveksten.

Mer arbeidsinnsats og økt produktivitet og omstilling er også folkets foretrukne løsning for å bevare velferdstilbudet, ifølge undersøkelsen fra Opinion. For eksempel sier to tredjedeler av deltidsarbeidende sier de ville jobbet mer med bedre tilpasset arbeidstid.

Prioriter sterkere og styr mindre i detalj

Bratten understreket av politisk styring må skje i stort, ikke i smått. Norske ledelsesidealer som tillit og delegering utfordres av avviksfokus og tilsyn med tilhørende rapportering. Hun påpekte at ledere få handlingsrom til å lede, for bedre å kunne levere på de overordnede målsetningene de har fått i oppdrag å utføre.

– Det må også prioriteres strengere fra politikernes side. Det er ikke mulig å fortsette å øke bevilgningene for alle budsjettområder, slik vi har gjort til nå. Vi må justere ned forventningene, avsluttet Bratten.