Antall reisende har sunket dramatisk som følge av Korona-situasjonen. Et foreløpig estimat viser tapte billettinntekter på rundt 170 millioner kroner per uke. Tallet forutsetter at kommunene fortsatt dekker en viss andel av kostnader ved kommunebaserte tjenester

- Det er derfor påkrevet at regjeringen og Stortinget snarlig vedtar ekstra støtte eller en ny krisepakke rettet mot fylkeskommunal kollektivtransport. Den fylkeskommunale kollektivsektoren trenger raskt en garanti for at tapte billettinntekter blir kompensert, slik at sektorens samfunnskritiske funksjon kan ivaretas gjennom den krevende tiden samfunnet nå opplever. I tillegg er dette nødvendig for at det fylkeskommunale kollektivtilbudet skal kunne videreutvikles når situasjonen blir normalisert, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har gått sammen med Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet om et felles brev til samferdselsministeren.

Last ned brevet her (PDF, 133KB)