Posten har vært gjennom en lang reise. Brevmengden har falt dramatisk og det har vært gjennomført en reduksjon på 1000 personer hvert år i den norske delen av virksomheten.

- Dette har vært en planlagt evolusjon, sa Løvland til tilhørerne på Spekters vinterkonferanse.

En stadig mindre organisasjon har gjort omstillingsprosessene i Posten vanskelig. Det blir færre steder å omplassere overflødig personell. I den forbindelse pekte konserndirektøren på hvor viktig god dialog med tillitsvalgte er for å få gjennomført vellykkede omstillingsprosesser.

Posten har valgt å prioritere å bygge gode ledere. Ved å sette sammen team med både ny og gammel kompetanse har de klart å øke kompetansenivået til både nye medarbeidere og til de som har vært i virksomheten i lengre tid.

- Å bygge ledelseskompetanse er det samme som å bygge en ny kultur. Vi er fortsatt på en evig endringsreise for å være bedre i morgen enn vi er i dag, avsluttet Løvland.