I en pressemelding skriver regjeringen at den blant annet foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Spekter har tidligere spilt inn en rekke forslag til Finansdepartementet (PDF, 115KB) for å avhjelpe næringslivet gjennom koronasituasjonen., herunder behov for endring av konkurslovgivningen.

- I den ekstraordinære situasjonen koronapandemien innebærer, er det viktig å forhindre at bedrifter går unødig konkurs, fastslår Bratten.

I forslaget fra regjeringen er det lagt opp til å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Les hele lovforslaget her