Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal stå for utredningen. Utvalget skal ledes av Christine B. Meyer, som er professor i økonomi og jobber ved NHH i Bergen.

Skal se på helse i et helhetlig perspektiv og likeverdighet mellom kjønnene

Ifølge mandatet skal utvalget forholde seg til Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde: folkehelse, omsorgstjenester, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvalget skal:

  • se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, samt det å tilhøre minoritetsgrupper.
     
  • Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter, blant annet hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022. Utvalget er sammensatt med en bred profil og samlet kompetanse innenfor områdene helse- og samfunnsfag, behandling, omsorgstjenester, forebygging, utdanning og forskning og brukerkompetanse.