Spekter deltar 15. juli 2020 i møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet og Helsedepartementet for å diskutere hvorvidt det nå bør bli mulig å praktisere grensen på  én meter mellom publikummere eanner. Der vil Spekter ta til orde for at avstandsgrensen revurderes, og at det bør vurderes om begrensningen på maks 200 publikummere kan endres.

- Det er verdt å merke seg at i Norge måles meteren fra skulder til skulder, mens den i Danmark måles fra nese til nese. Hadde man praktisert det samme i Norge som i Danmark, gitt at de ikke går på bekostning av smittevernet, ville det kunne gjøre det enklere å få til både økt belegg og økt aktivitet innen kultursektoren, sier Bratten.

Hun viser til at det allerede er foretatt en oppmykning av avstandsgrensene innen kollektivtransport, og at det nå igjen blir mulig å sitte skulder ved skulder på buss, tog, trikk og bane.

- Det vil være logisk om det samme blir mulig i konsert- og teatersaler. Der er det i tillegg mulig å tildele nummererte plasser, slik at eventuell smittesporing kan ivaretas. Løpende tilpasninger av smitteverntiltakene vil være viktig for å opprettholde legitimiteten til tiltakene fremover, påpeker Bratten.

Hun understreker at kulturlivet tar smittevernet på høyeste alvor, og at alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer.

- Samtidig ser vi at de økonomiske konsekvensene av dagens avstandsbegrensninger er store, og det vil derfor være til betydelig hjelp for Spekters kulturmedlemmer om det er mulig å fylle opp salene noe mer. Det vil bidra til at flere kan vende tilbake til jobb i kulturvirksomhetene, og at befolkningen igjen kan få et godt og variert kulturtilbud, sier Bratten.