Regjeringen varslet i dag at de for å motvirke unødvendige oppsigelser, vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker fra 1. november.

- Dette er i tråd med hva Spekter og de andre arbeidslivsorgansiasjonene har tatt til orde for. Det vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre at virksomheter som har måttet stenge eller avgrense driften på grunn av pandemien, fortsatt har kvalifisert arbeidskraft raskt tilgjengelig når aktiviteten kan gjenopptas, sier Bratten.

Siden de foreslåtte endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020, har regjeringen varslet at det vil bli lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.

Spekter vil redegjøre nærmere for endringene etter at saken er behandlet i Stortinget.

Les også: Regjeringen.no (pressemelding): Utvider permitteringsperioden til 52 uker: