I møtet ble det orientert om at Helse- og omsorgsdepartementet med det første vil gi Helsedirektoratet et videre oppdrag knyttet til å vurdere praktisering av avstandsgrensene på kulturarrangementer. Disse vurderingene vil deretter bli lagt frem for regjeringen.

På dagens møte fikk organisasjonene anledning til å foreslå tiltak for at flere kan delta på kulturarrangementer.

- Jeg oppfattet møtet som konstruktivt og fremtidsrettet. Det er for øvrig grunn til å berømme regjeringen og myndighetene for å være tilgjengelig og interessert i innspill fra organisasjonene gjennom koronakrisen, sier Bratten. 

Bra at praktisering av 1-metersgrensen vurderes

Spekter viste til at i Danmark praktiseres 1-metersregelen målt fra nese til nese, ikke fra skulder til skulder – og med annethvert sete tomt. Samme praksis i Norge ville ha bidratt til at mange kulturvirksomheter ikke trenger å ha to seter mellom hver publikummer. Videre påpekte Bratten at maksgrensen på 200 publikummere bør endres, slik at det er størrelsen på salen og fysisk utforming av lokalene som avgjør antallet som kan være tilstede. 

- Det er et paradoks at det i dag er like regler enten vi snakker om den store salen på Operaen, eller bedehuset på Husnes. I store saler, som mange av teatrene og kulturhusene har, er det kapasitet til flere enn 200 samtidig som det er én meter mellom hver. Der er det mange ut- og innganger, og arrangørene har gode muligheter til å sikre godt smittevern ved publikumsflyt, og eventuell smittesporing ved nummererte billetter, påpekte Bratten.

Hun viste til at forestillinger gjerne skjer på kveldstid og at publikum dermed heller ikke belaster rushtidsavgangene på kollektivtransporten i byene. 

Må forstå begrunnelsen for å få oppslutning om tiltak

Spekter minnet i møtet også om at oppslutningen om tiltak, er avhengig av at folk forstår begrunnelsen.

-Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, bør smittevernsregimene i kultursektoren ha et omfang som gjør at de oppfattes nødvendige, særlig når man sammenligner med for eksempel regler innen kollektivtrafikken, restaurant og uteliv, sa Bratten.