Dette er et innlegg av Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten som ble publisert i Aftenposten 11. juni 2024.

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at togene ikke kommer og går når de skal. Hadde Riksrevisoren hatt mandat til å granske Stortinget, hadde han sett at hovedtyngden av ønsker og krav fra Stortinget selv leder til dårligere punktlighet, ikke bedre. Han ville også sett at jernbanen når de målene Stortinget faktisk prioriterer:

Målet om kortere reisetid. Under politisk press om å få ned reisetiden, har rutetabellen 70 sekunder mindre tid på enkelte stasjoner enn det faktisk tar å stoppe der. Forslag om å øke reisetiden noen minutter til en rutetabell det er mer realistisk å holde, møtes med protester på Stortinget. Dermed har Stortinget nådd målet om kortere reisetid, om ikke annet på dager med flaks og fint vær.

Målet om at toget skal stoppe på Steinberg. Steinberg stasjon betjener et boligfelt mellom Mjøndalen og Hokksund. Ruteplanleggerne sier det vil bli færre forsinkelser hvis toget ikke stoppe akkurat der. Om beboerne sykler, kjører eller tar buss de tre kilometerne til Mjøndalen i stedet, ville togene på hele Østlandet bli mer presise. På Stortinget ble det protestert, og togene stopper fortsatt på Steinberg. På Sørlandsbanen kunne punktligheten økt ved å droppe noen stopp på noen avganger, men det ville ikke politikerne. Nå må 234 tonn tunge tog stanse av hensyn til to-tre passasjerer pr avgang.

Målet om flere avganger. Etter jernbanereformen gir samme skinnegang og togsett mange flere avganger, men når bygging og vedlikehold ikke holder følge med veksten i trafikken, gir det køkjøring og en enda mer slitt infrastruktur. Stortinget har ikke kjøpt nok nye tog til både å dekke trafikkveksten og fornye togparken. Da blir det ikke tid til optimalt vedlikehold av gamle travere, og ikke til å tine isen under togene vinterstid.

Målet om mer dobbeltspor. Dobbeltspor er prioritert av Stortinget. På dobbeltspor er punktligheten godt over 90 %. Å bygge det på hele jernbanenettet vil koste 2000–3000 milliarder kroner og ta 150 år med dagens takt. Togene må i rute før det.

Målet som ikke er et mål: 90 prosent punktlighet. Jernbanevirksomhetene jobber systematisk med punktlighet. Det er fantastisk at Stortinget bevilger så mye penger på jernbanen. Skal punktlighet være et realistisk mål, må de samtidig bidra til at pengene brukes slik at togene faktisk kommer og går som de skal.

Det siste året har samferdselsministeren fått 79 skriftlige spørsmål fra Stortinget om jernbane. Åtte av dem handlet om punktlighet, men kun tre spurte om hvordan statsråden kan redusere forsinkelsene. De andre handlet om hvordan statsråden kan stoppe tiltak Bane NOR eller togselskapene gjennomfører for å øke punktligheten.

Det er viktig at Riksrevisjonen påpeker manglende måloppnåelse på jernbanen. De burde i tillegg sett på sammenhengen mellom bevilgninger til vedlikehold, politisk detaljstyring og hva som er faktisk og teknisk mulig. Jeg er enig med Riksrevisoren i at aksepten for forsinkelser er for stor. Den aksepten finner man i forslagsbunken i Stortinget, og ikke i togselskapene.

Anne-Kari Bratten
administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter