I dag jobber nesten 40 prosent av kvinnene deltid, mot 13 prosent av mennene. Bratten advarte mot å tro at arbeids- og næringslivet alene skal kunne finne tiltak som styrker kvinners tilknytning til arbeidslivet og bedrer kjønnsbalansen ulike yrker og stillinger.

- Økonomi og politikk virker. Barnehageforliket er et godt eksempel på det. Da barnehagedekningen økte, gikk andelen deltidsarbeidende småbarnsmødre ned. For politikerne er det også verdt å merke at 2/3 sier de kunne ha jobbet mer dersom arbeidstiden var bedre tilpasset deres behov. Så hvorfor endres ikke arbeidstidsreglene slik at det blir enklere, spurte Bratten.

Hun mente de siste tiders debatt om å begrense muligheten til å ta ut utbytte i barnehager drevet av private er et stort paradoks.

-Private barnehageaktører har gjennom nesten 15 år investert, tatt risiko og bidratt til et av de mer markerte skiftene for arbeidsliv og likestilling. Flere kvinner har fått mulighet til å jobbe, forsørge seg selv og delta i arbeidslivet slik at de også blir mer aktuelle og mer kvalifiserte for avansement og lederstilling. At politikere nå vil begrense utbyttemulighetene, kan slå beina under dette, advarte Bratten.

Opptak av debatten blir lagt ut her