Sydnes forklarte at garanti er en form for forsikring mot uønsket utfall.

- Dagens rentenivå og renteutviklingen har mye å si for pensjonskostnadene. Garantinivået for pensjon har ikke beveget seg mye, og evnen til å ta risiko styres av rentenivået. Det betyr hva virksomhetene har å spille med for å kunne ta risiko. Er rentene under garantert nivå vil det bli mer krevende for bedriftene å dekke opp garantiene, sa Sydnes.

Sydnes kom med en klar anbefaling om hvilken ordning som gir mest pensjon for pengene.

- Renter og levealder har alt å si for kostnaden på pensjon. Og kostnaden for en garanti er avhengig av rentenivå og svingninger i finansmarkedet. Man får mer pensjon for pengene uten kostbare garantier. Tunge garantier gir lavere avkastning, sa Sydnes.

Kulturbedriftene står foran store pensjonsutfordringer

-  Kulturbedriftene er ikke finansiert for å tåle store svingninger. Premieøkningen fra 2015 til 2016 er anslått til 3 til 4 % av lønnsgrunnlaget. Det gir en dramatisk økning i administrasjons- og forvaltningskostnadene, og hverken statstilskudd eller annen inntektsøkning kompenserer for økningen i kostnadene, sa Bjørn Skrattegård, spesialrådgiver i Spekter.

Skrattegård understrekte behovet for å bli enige om bærekraftige løsninger, og at kulturinstitusjonene er en form for frontfag i kampen om framtidig tjenestepensjon.

- Vi er ikke enige om valg av pensjonsmodell. Jakten på sannheten har ikke ført frem og ingen slagord har så langt overbevist motparten. Men dette må løses, sa Skrattegård.